Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

Більш детально ознайомитись із новинками

Ви можете, завітавши до читальної зали

бібліотеки навчального закладу

Асистент вчителя у закладі загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання: навчально-методичний посібник / А.А.Колупаєва та ін. – Харків: Видавництво «Ранок», 2019. – 216 с.

           

У навчально-методичному посібнику представлено особливості роботи асистента вчителя в класі закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням. Здійснено теоретичне обґрунтування та окреслено нормативно-правове, організаційне та дидактико-методичне забезпечення змісту його діяльності, зокрема розроблено алгоритм адаптації та модифікації програмового матеріалу провідних освітніх галузей з урахуванням стану пізнавального розвитку дитини.

Посібник адресовано асистентам учителя, педагогам закладів загальної середньої освіти, методичним працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, студентам педагогічних університетів, працівникам соціальних служб, батькам дітей з особливими освітніми потребами.

3 прим.

ЗАВАНТАЖИТИ

Костенко Т. М.
Навчання дітей із порушеннями зору : навчально-методичний
посібник / Т. М. Костенко, І. М. Гудим. - Харків : Вид-во «Ранок»,

2019. -- 184 с.

           

Посібник містить практичні поради з питань організації освітнього про-
стору для дітей із порушеннями зорових функцій, окреслення особливостей

їхнього мовленнєво-комунікативного, когнітивного, емоційно-вольового та
особистісного розвитку; визначення перешкод в опануванні навчальних нави:

чок, зокрема в мовній, математичній та природничій предметних галузях.
І насамперед, визначення шляхів та засобів подолання бар'єрів у навчанні
дітей із порушеннями зору, а саме: адаптація простору, модифікація навчаль-
них матеріалів, комунікація з дитиною та її взаємодія з однолітками.
Посібник рекомендовано педагогам закладів дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти, фахівцям інклюзивно-ресурсних центрів, які працю-
ють із дітьми з порушеннями зору, працівникам соціальних служб ібатькам

дітей з особливими освітніми потребами.

3 прим.

ЗАВАНТАЖИТИ

Навчання дітей із порушеннями слуху: навчально-методичний посібник / С.В.Кульбіда та ін. – Харків: Вид-во «Ранок», 2019. – 216 с.

           

У навчально-методичному посібнику окреслено новітні підходи у навчанні дітей з особливими потребами; представлено ефективне технологічне забезпечення спеціального та інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху. Автори дають методичні рекомендації щодо організації освітнього середовища та пропонують специфічні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів.

Посібник адресовано педагогам закладів загальної середньої освіти зі спеціальною та інклюзивною формами навчання; співробітникам навчально-реабілітаційних центрів, інклюзивних ресурсних центрів; слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; студентам педагогічних спеціальностей і батькам дітей із порушеннями слуху

3 прим.

ЗАВАНТАЖИТИ

Колупаєва А. А.

Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзив-
ному середовищі: навчально-методичний посібник / А. А. Колупаєва,
О. М. Таранченко. -- Харків : Вид-во «Ранок», 2019. -- 804 с.

         

Посібник базується на головних засадах інклюзивної освіти. Видання містить
відомості про періодизацію та перспективи навчання дітей з особливими потребами;
у посібнику окреслено новітні підходи до навчання дітей з особливими освітніми
потребами та стратегії успішного впровадження інклюзивної практики. Автори
враховують сучасні тенденції в навчанні дітей з особливими потребами в Україні та
передовий міжнародний досвід. У навчально-методичному посібнику представлено
ефективні технології навчання дітей в інклюзивному класі; методичні рекомендації
щодо адаптації навчального середовища; методичні прийоми, що уможливлюють
забезпечення навчальних потреб учнів в інклюзивних умовах закладу загальної
середньої освіти; поради, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.

Посібник адресовано педагогам закладів загальної середньої освіти, методичним
працівникам, асистентам учителів, слухачам курсів підвищення кваліфікації пе-
дагогічних кадрів, студентам педагогічних вузів, батькам дітей з особливими освіт-
німи потребами, фахівцям ІРЦ, працівникам соціальних служб.

3 прим.

ЗАВАНТАЖИТИ

Терещенко В.М.
Навчально-методичний посібник: Методика реалізації Українського правопису в новій редакції у закладах загальної середньої / В.М. Терещенко, А.О. Панченков. – Харків: Соняшник, 2019. – 256 с.

      У посібнику системно репрезентовано новації Українського правопису, схваленого Кабінетом Міністрів України 2019 року. Надано коментарі щодо сутності та специфіки відповідних норм з погляду історії мови та сучасного стану мовної системи. Окрему увагу приділено методиці опрацювання правописних змін на уроках української мови та інших навчальних предметів.
        Для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів освіти й усіх, хто використовує Український правопис у професійній практиці.

5 прим.

ЗАВАНТАЖИТИ

Новікова О.В. Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів : навч. посібник. - К.: Видавництво Ліра-К, 2016. - 540 с. 

    У навчальному посібнику викладено комплексну технологію виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів. Розглянуто основні та додаткові види сировини хлібобулочного та кондитерського виробництва. Наведено характеристику способів приготування й оброблення тіста з пшеничного та житнього борошна та їхньої суміші. Розглянуто норми, методи визначення та контролю якості хліба, причини утворення дефектів. Описано технологію виготовлення й оздоблення борошняних кондитерських виробів. Представлено відомості про дієтичні вироби та вироби дитячого асортименту. Дано характеристику харчових інфекцій та отруєнь, показана необхідність дотримання умов виробництва і зберігання, термінів придатності виробів, досліджено систему стандартизації і сертифікації продукції, основні види контролю виробництва та якості готової продукції.

    Навчальний посібник розрахований на студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" для спеціальності 5.05170101 "Виробництво харчової продукції" та професій 7412 "Кондитер", 7412.2 "Пекар". Він буде також корисний працівникам кондитерської промисловості і системи ресторанного господарства, широкому колу читачів, які цікавляться виготовленням борошняних виробів.

11 екз.

Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів, правових, нормативно-правових та інших актів для закладів ресторанного господарства. -  3-тє вид., переробл. та доповн. / О.В.Шалимінов. - К. : Арій, 2016. - 992 с.

         До книги увійшли: Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, затверджений наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 06.07.99 № 484, що складається з 15 розділів, у яких пропонуються рецептури кухонь народів України, Росії, Білорусії, Молдови, Естонії, Литви, Латвії, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, Туркменистану, Киргизстану й Таджикистану, і 30 таблиць із нормами витрат сировини, виходу готової продукції, відходів і втрат у процесі кулінарного обробляння продуктів; основні правові, нормативно-правові й інші акти, що регулюють діяльність суб'єктів господарювання у сфері ресторанного господарства.

10 екз.

   Цвід Антонія. Графіті небесних амфор: громадянська, філософська, любовна лірика / Антонія Цвід. - К.: Альтерпрес, 2015. - 256 с.

  Антонія Цвід відома як поет-новатор, зачинатель сучасної української філософсько-інтимної лірики. Віртуозно володіючи таємницями образного мислення, в новій книжці "Графіті небесних амфор", як і в попередніх, вона заявляє про себе як глибокий і пристрасний лірик. Знаковою рисою її самобутнього творчого почерку є відчуття просторово-історичної перспективи зображувальних явищ, для образної системи характерна органічна поєднуваність простих речей і глобальних категорій.

   Поезія Антонії Цвід глибоко патріотична, філософсько осмислена, метафорично насичена. Любовна лірика вражає своєю розкутістю та експресивністю. У розділі пісень "Над Київ-градом" зворушують історичні мотиви.

1 екз.

   

   Цвід Антонія. Клич Майдану. Літопис самовидця: поема.

Соченко Марина. Обличчя Майдану: живопис, графіка / Антонія Цвід, Марина Соченко. - К.: Український пріоритет, 2015. - 88 с.: іл. (60) арк. іл.

   Обличчя Майдану - це обличчя видозміненого світу сучасності, відображені в душах і вчинках україїнців - людей, що вийшли на бій за свою свободу, за гідність своєї нації. Це обличчя народу, який дав світу сіяне землеробство й відкрив дорогу до зір, який показавзразок незламного духу в прагненні бути вільним.

   Цей альбом - це синтез живопису й поезії двох неймовірно талановитих і патріотичних жінок - активних учасниць революції - художниці Марини Соченко та поетеси Антонії Цвід. Саме тому він лунає потужним Кличем Майдану й стукає в наші серця крилами Небесної Сотні.

1 екз.

   Карпенко Любов. Багряні коні : поезії. - Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2013. - 108 с.

   Назва нової збірки Любові Костенко "Багряні коні" - не випадкова. У творчості поетеси образи коня і вітру займають чільне місце. Коні білі й коні багряні, коні на припоні й коні баскі. Вони мчать через білі заметілі й багряно-золоті листопади, по буйних травах життя під щемливу музику вітрів, у якій перегукуються то мінорні, то мажорні мелодії, що випромінюють любов до всього сущого, до рідної Землі, "білий вальс" вічного кохання, і радісного, і щемливого, то осяяного  ясним сонцем, то окутаного туманами. "Димить туман", звучить "білий вальс", дзвенить золоте листя у ніжному леті... Увійдіть у цей світ, покружляйте у вальсі, доторкніться серцем до слова, світлого і щемкого.

1 екз.

   Захарченко Іван. Небо минулих і теперішніх днів : щоденникові записи; публіцистика; статті, нариси. - К. : Український письменник, 2008. - 303 с.

  Книга "Небо минулих і теперішніх днів" складається зі щоденникових записів та публіцистичних статей, які змітовно вмотивовані авторськими незаангажованми думками, поглядами та спостереженнями над живим життям тієї реальної дійсності, де прочитується філософія болб за долю людини, природи, рідної землі...

   Хто зануриться у світ закарбованих автором подій і явищ минулого, тривог і проблем сьогодення - свідомо відчує в собі духовну силу бути людиною, йти рівно, не спотикатися, долаючи важку дорогу до правди й добра.

1 екз.

   Вельсапар Ак. Вічних сумніві біль : вірші / Ак Вельсапар; пер. Бориса Чіпа, [ред. Володимир Шовкошитний]. - К. : Український пріоритет, 2015. - 200 с.

  Життєві обставини змусили туркменського поета Ака Вельсапара переселитися до віддаленої північної країни. Але серце поета залишилось удома, й саме рідній землі, своєму народові присвячує він свої твори.

1 екз.

   

   Шовкошитний Володимир. Боривітри : історичний роман. - К.: Український пріоритет, 2014. - 400 с.

   Нова книга відомого українського письменника - гостросюжетний історичний роман "Боривітри" - це завершальна частина трилогії "Кров - свята", епопеї про путь і вибір українців у жахітті ХХ століття й сповнених надій перших кроках століття ХХІ - чи не єдиного дослідження такого масштабу в українській літературі.

     Події  роману відбуваються на Україні Західній і на Україні Наддніпрянській від 1943 року до Євромайдану. Серед героїв книги Провідники ОУН та УПА Роман Шухевич, Василь Кук, Микола Лебедь, Голова СБ ОУН "Михайло" - Микола Арсенич, Командир УПА - "Північ" Дмитро Клячківський - "Клим Савур" та його соратники, сотенний "Кречет" і його побратими. А також вороги українців та їхні посіпаки, які так і не усвідомили себе українцями, - Микита Хрущов, Олексій Кириченко, Микола Підгорний, Петро Шелест, Леонід Брежнєв.

    Чи є життя після поразки? Чи є місце подвигу серед трясовиння буднів? Чи був насправді зрадником Юрко Стельмащук - "Рудий?" За що розстріляли курінного Антонюка - "Сосенка"? Чи був агентом Сталіна кат українського народу рейскомісар Еріх Кох? Ніколай Кузнєцов - посланець Сталіна до Коха, герой чи провокатор? Відповіді на ці та безліч інших питань у ваших руках!

    У книзі також розкриті невідомі сторінки української історії, пов'язані з відкриттям "Монумента на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією" у місті Переяславі-Хмельницькому.

1 екз.

  Шовкошитний Володимир. Герої народжуються на могилах героїв / Володимир Шовкошитний. - К. : Український пріоритет, 2012. - 48 с.

  Відомий письменник, політичний та громадський діяч, організатор і учасник перепоховання борців за волю України Василя Стуса, Олекси Тихого та Юрія Литвина в публіцистичній повісті "Герої народжуються на могилах героїв" розповідає, як тіла видатних українців повертали на Батьківщину. До книги також увійшли деякі з віршів громадянського спрямування письменника, автора понад десяти поетичних і прозових книг.

7 екз.

  

   Маланюк Євген. Малоросійство / Євген Маланюк. - К. : Український пріоритет, 2015. - 48 с.

    Ця книжка могла б допомогти українцям зробити свою державу успішною одразу після проголошеного відродження Незалежності 1991 року. Та один уряд змінював інший, а їхня суть залишалася незмінною - МАЛОРОСІЙСЬКОЮ, отже цю книжку вони не друкували. Не друкує її також і нинішній, уже післяреволюційний уряд. Чи не з тії ж причини?

     Ця книга для Українців і тих, хто хоче позбутися в собі хронічної хвороби ганебного МАЛОРОСІЙСТВА. Вже очевидно, що вона стане в нагоді й теперішнім очільникам України, яка в своїй війні проти вічного ворога - ординського варвара - стікає кров'ю через ту ж малоросійську відсутність їхньої політичної волі.

7 екз.

   

   Технічне креслення та комп'ютерна графіка: навч. посібник / П.П. Волошкевич, О.О. Бойко, П.А. Базишин, Н.О. Мацура. - Львів: Світ, 2014. -  224 с.

    Викладені основні вимоги до виконання креслень, а саме: проекційного, машинобудівного, складального; розглянуто деталювання складального креслення. Окремими розділами подано використання комп'ютерної графіки для створення креслень та практикум з машинобудівного креслення. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується необхідними ілюстраціями, які використовуються під час виконання та оформлення креслень.

    Рекомендований для учнів та викладачів креслення професійно-технічних навчальних закладів.   

50 екз.

      Когут М.С. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: підручник / М.С. Когут. - Львів: Світ, 2014. - 400с.

    У підручнику викладені основні положення щодо нормування точності різних видів спряжень, допусків, посадок та технічних вимірювань. Подано перелік необхідних лабораторно-практичних робіт, а також опис універсальних вимірювальних приладів і засобів, що орієнтовані на використання наявних метрологічних баз навчальних закладів професійно-технічної освіти.

    Призначений для учнів професійно-технічних навчальних закладів, вищих професійних училищ, професійних ліцеїв та студентів професійно-педагогічних коледжів за професіями: слюсар  з ремонту автомобілів, токар, фрезерувальник, свердлувальник, шліфувальник, верстатник широкого профілю. Підручник матиме практичний інтерес серед викладачів, майстрів виробничого навчання та інженерно-технічних працівників і відповідних фахівців машинобудівних і приладобудівних галузей.

48 екз.

    Педагогічні основи формування змісту підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованими професіями: посібник / С.Г. Кравець, Ю.І. Кравець,              Н.П. Дерев'янко, О.Г. Оліферчук. - К.: ТОВ "НВП Поліграфсервіс", 2014. - 152 с.

    У посібнику розглядаються проблеми формування змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованими професіями. Висвітлено загальнотеоретичні аспекти проблеми розвитку та становлення професійної освіти; проаналізовано зарубіжний досвід формування змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників, а також сучасний аналіз змісту підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованими професіями. Визначені методичні основи формування змісту підготовки кваліфікованих робітників на засадах компетентнісного підходу, можливості моделювання змісту підготовки кваліфікованих робітників з конкретної професії на основі компетентнісного підходу, критерії оцінювання результатів навчання за модульно-компетентнісним підходом.

    Посібник призначений для науковців, навчально-методичних служб, розробників Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, педагогічних працівників професійно-технічних та вищих навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної освіти.

    Методичні основи створення підручника нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів: методичні рекомендації / А.Г. Гуралюк,         О.В. Діденко, Г.В. Єльникова та ін.; за наук. ред. Л.А.Карташової. - К.: ТОВ "НВП Поліграфсервіс", 2014. - 80 с.

    Видання присвячене комплексному розгляду дидактичних та методичних питань проектування і створення електронних підручників, проблема формування науково обгрунтованих психолого-педагогічних засад розроблення сучасних електронних підручників та їх використання у навчальному процесі. У роботі розкрито особливості предметного наповнення і способи подання навчальних задач в електронному підручнику. Запропоновано технологію створення електронного підручника та визначено прикладне застосування навчальних електронних платформ. Важливою складовою рекомендацій є розділ щодо створення, формування і використання контент-бібліотеки системи професійно-технічної освіти України.

Видання присвячене на допомогу педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів, аспірант

Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту


Безкоштовний хостинг uCoz